หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ ผลทดลองสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 34303
ศุกร์์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 
ประกาศ การตรวจสอบผลการสอบโครงการทดลองสอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๒
Bodin 2 Pre-Entrance Matayomsuka 1 & 4 - 2019

     ประกาศคะแนนทดลองสอบ Pre-Ent ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 (ทุกประเภท)
----คะแนนรายบุคคล
----
<<< คลิ๊ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคะแนนทดลองสอบ  Pre-Ent   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา  2562     

 เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

  2. ภาษาไทย <<< คลิ๊ก
  7. เกียรติบัตร <<< คลิ๊ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคะแนนทดลองสอบ  Pre-Ent   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  แผน1  คณิต-วิทย์ ปีการศึกษา  2562     

 เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

                                                                  6. คะแนนรวม <<< คลิ๊ก
                                                                  7. เกียรติบัตร <<< คลิ๊ก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศคะแนนทดลองสอบ  Pre-Ent   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  แผน2  คณิต-อังกฤษ/ภาษา ปีการศึกษา  2562     

 เรียงตามคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** “นักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10  อันดับ ทุกวิชา 
ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตรให้ตามที่อยู่ของนักเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน” 
**